Viktig information om hushållselen

Styrelsen har fattat beslut om att exkludera hushållselen ur avgiften från och med halvårsskiftet 2019.

Ovanstående innebär att varje medlem från och med den 1 juli 2019 måste teckna, inneha och betala för ett eget elnätsavtal och ett eget elavtal.