Styrelse 2019/2020

Övergripande ansvarsfördelning

Ordförande – Tomas Fjordevik, 0721-86 42 73 Sammankallande, medlemsinformation, försäkringar

Sekreterare – Eva Södergren, 073-914 22 91 Ansvarig för föreningens protokoll , dokument och avtal

Kassör – Oscar Rehnberg, 070-725 75 25 Kontakt ekonomisk förvaltare, lån, betalningar och budget

Ledamot – Nicklas Jensen, 070-717 01 11 Ansvarig gård och gårdsaktiviteter, städdagar, gästlägenhet

Ledamot – Ann Stålhammar, 072-723 66 63 

Ledamot – Karin Gyllenstrand, 070-226 88 64 Ansvarig fastighetens underhållsplan

SUPPLEANTER

Anna Zahn                    Tegnérgatan 47A

Magnus Westman     Upplandsgatan 13 A

VALBEREDNING

Peter Karlström          Upplandsgatan 13 A

Nina Neumann           Upplandsgatan 13 A

Styrelsemöten hålls en gång i månaden januari – juni, augusti-december

BOKNINGSANSVARIG GÄSTLÄGENHET

Johanna Engman Upplandsgatan 13 a, Tel: 076-022 56 66

GÅRDSGRUPP

Mari Andersson

Sanna Wendt

Nicklas Jensen

Johanna Engman

Anna Havnesköld

E-post styrelsen

bergslagen18@gmail.com