Styrelse 2018/2019

Övergripande ansvarsfördelning

Ordförande – Tomas Fjordevik, 0721-86 42 73 Sammankallande, medlemsinformation, försäkringar

Sekreterare – Eva Södergren, 073-914 22 91 Ansvarig för föreningens protokoll , dokument och avtal

Kassör – Magnus Berglund, 070-786 68 08 Kontakt ekonomisk förvaltare, lån, betalningar och budget

Ledamot – Nicklas Jensen, 070-717 01 11 Ansvarig gård och gårdsaktiviteter, städdagar, arbetsgrupper, gästlägenhet

Ledamot – Ann Stålhammar, 072-723 66 63 Ansvarig fastighetens underhållsplan

SUPPLEANTER

Anna Zahn                    Tegnérgatan 47A

Fredrik De la Gardie   Tegnérgatan 47A

VALBEREDNING

Peter Karlström          Upplandsgatan 13

Nina Neumann           Upplandsgatan 13

Styrelsemöten hålls en gång i månaden januari – juni, augusti-december

BOKNINGSANSVARIG GÄSTLÄGENHET

Johanna Engman Upplandsgatan 13 a, Tel: 070-463 37 02

GÅRDSGRUPP

Mari Andersson

Johan Santoft

Nicklas Jensen

Johanna Engman

Anna Havnesköld

E-post styrelsen

bergslagen18@gmail.com