Säkerhetsdörrar

Säkerhetsdörrar kommer att installeras under våren 2019. Mer information kommer under vecka 13 men preliminärt påbörjas monteringen av säkerhetsdörrar vecka 18. Arbetet beräknas vara helt slutfört under vecka 24.