Ny avfallshantering

Förändringar i föreningens avfallshantering

Från och med den 1 december tar Fastighetsägarna över ansvaret för föreningens avfall (ej hushållsavfall). På gården kommer det som tidigare att finnas två kärl för returpapper men kärlet för pappersförpackningar och kartong kommer att bytas ut mot ett större kärl (660 liter mot tidigare 370 liter). Detta för att det kärlet ofta är fullt och för att även större kartonger ska få plats. Det är viktigt att pappersförpackningarna/kartongen viks ihop för att ta så lite plats som möjligt. Var noga med att slänga i rätt kärl, dvs. returpapper ska slängas i kärlen för returpapper och pappersförpackningar/kartong i kärlen för pappersförpackningar/kartong. Tömning kommer som i dag att ske var 14:e dag.

I grovsoprummet i källaren kommer det som i dag finnas två kärl för grovsopor som töms var 14:e dag. Notera att pappersförpackningar och kartong inte ska slängas i dessa, utan i kärlet på gården. Det kommer vidare att finnas ett kärl för elavfall (dagens elbur tas bort) och mindre kärl för batterier, glödlampor och lågenergilampor kommer att monteras på väggen. Elavfallet kommer att tömmas var 8:e vecka.

Styrelsen ser för närvarande också över hanteringen av hushållsavfall och eventuell källsotering av matavfall. Sopkarusellen kommer eventuellt att tas bort i framtiden och istället ersättas av kärl.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.