Installation av fiber

Föreningen avser att installera fiber

Föreningen har tecknat avtal med IP-Only Networks AB avseende anslutning av fastigheten till deras öppna fibernät. Vi kommer fritt kunna välja på bredbandstjänster (internet, TV och telefoni) från de

tjänsteleverantörer som IP-Only förmedlar i sitt öppna fibernät (just nu ett 20-tal). Installationen kommer att ske genom att en fibermottagare monteras i varje lägenhet (ofta ovanför ytterdörren) och fiber dras från källaren genom trapphus/hisschakt. Installationen kommer sannolikt att ske under slutet av 2018. Ytterligare information kommer i god tid innan dess men den intresserade kan gärna redan nu besöka IP-Onlys hemsida,

www.ip-only.se

Styrelsen planerar att även i framtiden teckna en gruppanslutning för bredband och TV (som vi i dag har med Com Hem, och då Com Hem är en av leverantörerna på IP-Onlys öppna nät kan det bli Com Hem även framgent). Eftersom avtalet med Com Hem dock gäller till utgången av 2020 kommer det förmodligen att dröja fram till dess innan en sådan gruppanslutning sker (om vi inte vill ha kostnader för dubbla abonnemang).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.