Renoveringsansökan

Vid större renoveringar i bostadsrättslägenheten krävs tillstånd från styrelsen genom att en renoveringsansökan fylls i. Om du är osäker på vilka åtgärder detta gäller, se föreningens stadgar eller kontakta styrelsen.

Fyll i denna blankett i Microsoft Word och lämna till styrelsen.

Renoveringsansökan