Glöm ej tillval fiber och säkerhetsdörrar

Fiberinstallationen i våra lägenheter kommer att ske under vecka 3. Glöm inte att välja eventuella tillval (bredbandsskåp och/eller extra datauttag) senast den 21 december. Maila föreningen om ni inte längre har tillgång till tillvalsblanketten.

Inför byte av säkerhetsdörrar kan tillval dörrspeglar invändigt ske. Sista dag för detta tillval är den 14 december.