Installation av fiber

Föreningen avser att installera fiber

Föreningen har tecknat avtal med IP-Only Networks AB avseende anslutning av fastigheten till deras öppna fibernät. Vi kommer fritt kunna välja på bredbandstjänster (internet, TV och telefoni) från de

tjänsteleverantörer som IP-Only förmedlar i sitt öppna fibernät (just nu ett 20-tal). Installationen kommer att ske genom att en fibermottagare monteras i varje lägenhet (ofta ovanför ytterdörren) och fiber dras från källaren genom trapphus/hisschakt. Installationen kommer sannolikt att ske under slutet av 2018. Ytterligare information kommer i god tid innan dess men den intresserade kan gärna redan nu besöka IP-Onlys hemsida,

www.ip-only.se

Styrelsen planerar att även i framtiden teckna en gruppanslutning för bredband och TV (som vi i dag har med Com Hem, och då Com Hem är en av leverantörerna på IP-Onlys öppna nät kan det bli Com Hem även framgent). Eftersom avtalet med Com Hem dock gäller till utgången av 2020 kommer det förmodligen att dröja fram till dess innan en sådan gruppanslutning sker (om vi inte vill ha kostnader för dubbla abonnemang).

Hushålls-el kommer ingå i avgiften

Kostnaden för de enskilda lägenheternas el-förbrukning kommer under våren övergå till föreningen, dvs hushålls-el kommer ingå i avgiften. Detta kommer ej påverka avgiften. Beroende på vilken leverantör för el-handel respektive el-nät kan era leverantörer eventuellt komma att kontakta er.

Mvh Styrelsen

Rätt köksfläktar i lägenheterna

Om någon funderar på att byta fläkt eller om på om man har rätt fläkt i köket, läs nedanstående text eller ta kontakt med Trivselkök i Haninge för råd och rekommendation

+++++
Til våra lägenheter skall det vara ”System”-fläktar för villa. Exempel på godkända fläktar för inbyggnad är 392-16, 602-16 och 490-16.
Att det är ”16” på slutet indikerar att vi har fläktsystemet som oftast används i villor men ibland i lägenheter.
”System Systemprodukter har ingen egen inbyggd motor utan är avsedda att kopplas ihop med en ventilationsanläggning.
System villa -16 Dessa produkter är utrustade med transformator så att man kan styra hastigheten på ventilationsfläkten/aggregatet. Innehåller också spjäll med vilket grundflöde och forceringsflöde kan ställas in. Dessa produkter används inte bara i villor utan också i vissa lägenheter där man har eget aggregat i varje lägenhet.”